Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 01 2017

MySecretGarden
3472 adfb 500
Reposted fromkaiee kaiee viacytaty cytaty
9656 6162 500
Reposted fromWitchlette Witchlette viakrybus krybus
MySecretGarden
2353 87bf 500
Reposted fromslodziak slodziak viakrybus krybus
MySecretGarden
5533 a6dd 500
1143 b91e 500
MySecretGarden
MySecretGarden
MySecretGarden
MySecretGarden
MySecretGarden
Każdy ma w życiu taką osobę, której wybacza wszystko.
— Dokładnie tak.
Reposted frominconsistency inconsistency viaoutoflove outoflove
MySecretGarden
9556 5ee1 500
Reposted fromYuei Yuei viakrybus krybus
MySecretGarden

August 16 2017

MySecretGarden
2912 d559
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viaoutoflove outoflove
MySecretGarden
Z reguły o tej porze leżę w łóżku, czytam książki i czuję, że grzybieję od środka, że co godzinę starzeję się o pięć miesięcy.
— Żulczyk
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaoutoflove outoflove

August 15 2017

MySecretGarden
9627 4c33
Reposted fromsohryu sohryu viakrybus krybus
MySecretGarden
Miał ochotę wyjść ze swego życia tak, jak się wychodzi z domu na ulicę.
— Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromunr-eal unr-eal viate-quiero te-quiero

August 13 2017

MySecretGarden
MySecretGarden
Jak możesz ukryć się przed czymś, co jest w tobie?
— Kraina prozaka
MySecretGarden
Nie przejmuj się zbytnio tym, co ludzie powiedzą. Rób, co Ci się w życiu podoba, jeśli tylko będziesz mogła potem w lustrze spojrzeć sobie w twarz.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl