Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 01 2017

MySecretGarden
MySecretGarden
MySecretGarden
Każdy ma w życiu taką osobę, której wybacza wszystko.
— Dokładnie tak.
Reposted frominconsistency inconsistency viaoutoflove outoflove
MySecretGarden
9556 5ee1 500
Reposted fromYuei Yuei viakrybus krybus
MySecretGarden

August 16 2017

MySecretGarden
2912 d559
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viaoutoflove outoflove
MySecretGarden
Z reguły o tej porze leżę w łóżku, czytam książki i czuję, że grzybieję od środka, że co godzinę starzeję się o pięć miesięcy.
— Żulczyk
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaoutoflove outoflove

August 15 2017

MySecretGarden
9627 4c33
Reposted fromsohryu sohryu viakrybus krybus
MySecretGarden
Miał ochotę wyjść ze swego życia tak, jak się wychodzi z domu na ulicę.
— Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromunr-eal unr-eal viate-quiero te-quiero

August 13 2017

MySecretGarden
MySecretGarden
Jak możesz ukryć się przed czymś, co jest w tobie?
— Kraina prozaka
MySecretGarden
Nie przejmuj się zbytnio tym, co ludzie powiedzą. Rób, co Ci się w życiu podoba, jeśli tylko będziesz mogła potem w lustrze spojrzeć sobie w twarz.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaoutoflove outoflove

August 07 2017

MySecretGarden
Reposted frombluuu bluuu viaoutoflove outoflove

July 28 2017

MySecretGarden
Spał dziesięć godzin, a był niewiarygodnie zmęczony. Nie pamiętał, kiedy to się zaczęło. Mógł leżeć w łóżku pół doby, a i tak wstawał z niesmakiem w ustach, piaskiem w oczach i bólem tlącym się między skrońmi.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
MySecretGarden
1778 7c03

July 21 2017

MySecretGarden
8059 5083
Reposted fromkarambol karambol vianoirceur noirceur

July 19 2017

3227 e88d 500

chuckdrawsthings:

GOSH THANKS

Reposted fromMorbidchild182 Morbidchild182 vialexi lexi
MySecretGarden
2957 1287 500
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty vialexi lexi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl