Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2017

MySecretGarden
6082 767b 500
Reposted fromkaiee kaiee viapapaja papaja
MySecretGarden
Reposted fromtfu tfu viapapaja papaja

March 29 2017

MySecretGarden
0651 c9b5
Reposted fromparkaboy parkaboy viamadadream madadream
MySecretGarden
Po­tem, przez następne miesiące wy­dawało mi się, że żyję za karę. Niena­widziłam po­ranków. Przy­pomi­nały mi, że noc ma swój ko­niec i trze­ba zno­wu radzić so­bie z myślami. 
— Janusz Leon Wiśniewski
MySecretGarden
Najgorsze są pogodne niedziele...- pomyślał bez siły do walki - puste, piękne, słoneczne niedzielne poranki, wiosenne i letnie, kiedy nie ma z kim pójść w aleję ani na plażę.
MySecretGarden
4364 c2d8
Reposted fromdepersonalizacja depersonalizacja viaDietz Dietz

March 22 2017

Am I a good person? No. But do I try to be better every single day? Also no.
— Ronan Lynch (via incorrecttrcquotes)
MySecretGarden
Czasem najtrudniej jest postawić kropkę. Nadużywamy wtedy przecinków, chcąc przedłużyć to, co w rzeczywistości już dawno powinno mieć swój koniec.
Reposted fromsouxie souxie viacytaty cytaty
MySecretGarden
MySecretGarden
MySecretGarden

Wiedziała, że miał pewną cechę, którą posiada niewielu mężczyzn. Większość z tych, którzy ją mają, nie zdaje sobie z tego sprawy, choć to najgroźniejsza broń w ich arsenale. To mężczyźni, którzy potrafią sprawić, że kobiety czują się przy nich całkowicie odprężone. Na ulicy, w łóżku, przy obiedzie, śmiejąc się i spacerując – wszystko jedno. W ich towarzystwie oddycha się normalnie. Nie trzeba się nadymać, zadzierać nosa ani udawać kogoś, kim się nie jest. Owszem, taki facet chce się dobrać do twoich majtek, ale chce być również w twoich myślach, poświęcić ci swój czas i uwagę. Zawsze daje ci to odczuć. Masz pewność, że jesteś dokładnie tam, gdzie on chce być w danej chwili; że to, co mówisz i czynisz, autentycznie go interesuje.

— Jonathan Carroll
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viacytaty cytaty

March 18 2017

MySecretGarden
"date a boy who tells you you’re his favorite person in the whole entire world"
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
MySecretGarden
5862 6b75
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
MySecretGarden
7901 29ea
Reposted frommisstodd misstodd viapapaja papaja
MySecretGarden
7914 b1a0 500
Reposted fromRubyBlue RubyBlue viapapaja papaja
MySecretGarden
Człowiek może być zły do szpiku kości, ale jeśli ma charyzmę i jest wesoły, inni chętnie go słuchają. A nawet lubią.
— Brandon Sanderson "Rozjemca"
Reposted fromawita awita viacytaty cytaty

March 17 2017

MySecretGarden
7521 88af 500
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viacytaty cytaty

March 14 2017

MySecretGarden
6433 3c6b
Reposted fromsummerkiss summerkiss viapapaja papaja

March 01 2017

MySecretGarden
9212 47c3
MySecretGarden
1966 3899
Reposted fromzatora zatora viaseriale seriale
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl