Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2017

MySecretGarden
MySecretGarden

September 23 2017

MySecretGarden
8816 d6ba
Reposted fromzciach zciach viakrybus krybus
MySecretGarden
2363 65df
Reposted fromscorpix scorpix viaprettylitlleliar prettylitlleliar
MySecretGarden
MySecretGarden
(...) - jak można tak żyć? Nie można. Toteż ledwo żyję.
— Jerzy Pilch
MySecretGarden
5544 007a
Reposted fromchief chief viaoutoflove outoflove
MySecretGarden

Zawsze mam wrażenie, że komuś przeszkadzam.

Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat viaoutoflove outoflove
MySecretGarden
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaoutoflove outoflove
MySecretGarden
Dzisiaj nie wierzę w życie pozakołdrowe.
— z głowy
Reposted fromraita raita viaoutoflove outoflove
MySecretGarden
3244 c4fd
Reposted frommystiquedust mystiquedust viaoutoflove outoflove

September 18 2017

MySecretGarden
0064 e823
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
MySecretGarden
MySecretGarden
2864 f2ed
Reposted fromiloveyou iloveyou viaoutoflove outoflove
MySecretGarden
1389 793b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove

September 17 2017

MySecretGarden
2522 f85e 500
Reposted fromssozs ssozs viacytaty cytaty
MySecretGarden
9920 4008 500
insignia saying "eh-oh"
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viahogwarts hogwarts

September 16 2017

Inside every person you know, there’s a person you don’t.
— thw (via thehiddenwoman)
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaoutoflove outoflove
3919 bf08
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl