Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

MySecretGarden
prince-dybala

that feeling when you’re putting your makeup on and see yourself transform from 1 to a solid 1.5

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viasmutnazupa smutnazupa
MySecretGarden
6970 40b3 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutoflove outoflove

June 24 2017

MySecretGarden
8965 4f51 500
Reposted fromoll oll viaoutoflove outoflove
MySecretGarden
5758 4948
Reposted fromoutoflove outoflove
MySecretGarden
1697 eb7c 500
Reposted fromall-about-kate all-about-kate vialexi lexi
MySecretGarden
8590 66f2 500
Reposted fromkaiee kaiee viakrybus krybus
MySecretGarden
6296 b2ad
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaoutoflove outoflove
MySecretGarden
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
MySecretGarden
7030 4af4
Reposted fromnaasty naasty viaoutoflove outoflove
MySecretGarden
O psychoterapii:
"To tak jakby człowiek całe swoje wnętrze miał poupychane chaotycznie do szuflad i w trakcie terapii trzeba wszystko z tych szuflad wyrzucić na środek pokoju, a potem powoli układać od nowa. "
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

June 21 2017

MySecretGarden
Reposted frommayamar mayamar viakrybus krybus
8336 99f0 500
Reposted fromhighhopes highhopes viakrybus krybus
MySecretGarden
2618 6b55
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viakrybus krybus
MySecretGarden
Reposted fromsummerstar summerstar viakrybus krybus
MySecretGarden
1829 76e0 500
Reposted frompiehus piehus viakrybus krybus
MySecretGarden
Reposted frommarlylee marlylee viakrybus krybus
9395 9911 500
Reposted fromfagshionista fagshionista viakrybus krybus
MySecretGarden
3996 794b 500
Reposted fromkaiee kaiee viakrybus krybus
MySecretGarden
Najtrudniej jest wybaczyć samemu sobie.
— Antonia Michaelis – Baśniarz
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc viaoutoflove outoflove
MySecretGarden
4688 ec73
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl