Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2018

MySecretGarden
Reposted frommayamar mayamar viaoutoflove outoflove
MySecretGarden
0768 17ea 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viakonwalia konwalia

April 05 2018

MySecretGarden
9475 0966
Reposted frommeem meem viaprettylitlleliar prettylitlleliar

April 04 2018

MySecretGarden
8042 1097
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
MySecretGarden
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
MySecretGarden
4987 6d5a
Reposted fromlesnystworek lesnystworek
MySecretGarden
8021 7f6b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
MySecretGarden
5805 f4cc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
MySecretGarden
A potem odpoczniemy i nareszcie się wyśpimy. Naprawdę tego pragnę. Po prostu sobie odpocząć, zdrowo się wyspać. [...] Obawiam się, że tylko o tym marzę przez cały czas. Wszystkie te doniosłe, wielkie plany są na nie moją głowę.
— J. R. R. Tolkien
MySecretGarden
Reposted frompffft pffft viaspecific-humor specific-humor
MySecretGarden
6634 2750 500
Reposted frompiehus piehus viaoutoflove outoflove

March 04 2018

1596 6473 500
MySecretGarden
0991 f232 500
Reposted fromluron luron viaoutoflove outoflove

February 27 2018

MySecretGarden
5845 eb83 500
Reposted fromscorpix scorpix viate-quiero te-quiero
5968 f3b4 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaoutoflove outoflove
MySecretGarden
0027 07c0
Reposted fromPoranny Poranny viaoutoflove outoflove

January 31 2018

MySecretGarden

dreamgrl1998:

my common sense watching my idiot brain overthink everything

image
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viasmutnazupa smutnazupa

January 29 2018

MySecretGarden

January 27 2018

"Depressed? Do something that makes you happy!"

little-sound:

edrecoveryprobs:

image

I HAVE NEVER SEEN THIS EXPLAINED BETTER THANK YOU SQUIDWARD

MySecretGarden
Fenomen, który obserwowałem nieraz zarówno w życiu zawodowym, jak i towarzyskim, polega na tym, że gdy człowiek poznaje jednocześnie większą grupę osób, natychmiast wie - jakby za sprawą nadprzyrodzonego instynktu - z kim będzie chętnie rozmawiał, a kogo lepiej unikać.
— Sophie Hannah
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl