Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2018

MySecretGarden
0027 07c0
Reposted fromPoranny Poranny viaoutoflove outoflove
MySecretGarden
9476 4508 500
Reposted fromrichardth richardth viaBeLikeBlair BeLikeBlair

January 15 2018

MySecretGarden
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.

January 02 2018

MySecretGarden
MySecretGarden
5189 d97a 500
Reposted fromagapka agapka viaprettylitlleliar prettylitlleliar
MySecretGarden
Nawet nie wiesz, jak bardzo nic się nie zmieni.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaoutoflove outoflove
MySecretGarden
3174 36c6 500
Reposted frompffft pffft viafuckyoulittle fuckyoulittle
MySecretGarden
4765 6ba0 500
Reposted frommeem meem viafuckyoulittle fuckyoulittle

December 24 2017

MySecretGarden
0653 9635 500
MySecretGarden
4225 2381 500
byle do Wigilii...
MySecretGarden
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
MySecretGarden
2347 9389 500
Reposted fromslodziak slodziak viaoutoflove outoflove

December 22 2017

MySecretGarden
9998 e545
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
MySecretGarden
0005 068c
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
MySecretGarden
0024 8365
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
MySecretGarden
Atmosfera jest jak woda bliska wrzenia. Każdy ma granice wytrzymałości. Myślisz, że zniesiesz wszystko, że dasz radę, jeszcze jeden dzień, i nagle już nie możesz. Gładka powierzchnia nagle bulgocze i strach zmusza cię do rozpaczliwych kroków, byle tylko uciec.
— Rae Carson – Złotowidząca. Schronienie
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

December 21 2017

MySecretGarden
1361 d5cd
Reposted fromretro-girl retro-girl viakonwalia konwalia

December 05 2017

MySecretGarden
9716 ff70 500

December 04 2017

MySecretGarden
Każdego prawie dnia chciałem coś zrobić, a gdy nadszedł wieczór, przypominałem sobie, żem nic nie zrobił.
— B. Prus
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viate-quiero te-quiero

December 03 2017

MySecretGarden
3472 adfb 500
Reposted fromkaiee kaiee viaprettylitlleliar prettylitlleliar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl