Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

MySecretGarden
2912 d559
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viaoutoflove outoflove
MySecretGarden
Z reguły o tej porze leżę w łóżku, czytam książki i czuję, że grzybieję od środka, że co godzinę starzeję się o pięć miesięcy.
— Żulczyk
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaoutoflove outoflove

August 15 2017

MySecretGarden
9627 4c33
Reposted fromsohryu sohryu viakrybus krybus
MySecretGarden
Miał ochotę wyjść ze swego życia tak, jak się wychodzi z domu na ulicę.
— Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromunr-eal unr-eal viate-quiero te-quiero

August 13 2017

MySecretGarden
MySecretGarden
Jak możesz ukryć się przed czymś, co jest w tobie?
— Kraina prozaka
MySecretGarden
Nie przejmuj się zbytnio tym, co ludzie powiedzą. Rób, co Ci się w życiu podoba, jeśli tylko będziesz mogła potem w lustrze spojrzeć sobie w twarz.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaoutoflove outoflove

August 07 2017

MySecretGarden
Reposted frombluuu bluuu viaoutoflove outoflove

July 28 2017

MySecretGarden
Spał dziesięć godzin, a był niewiarygodnie zmęczony. Nie pamiętał, kiedy to się zaczęło. Mógł leżeć w łóżku pół doby, a i tak wstawał z niesmakiem w ustach, piaskiem w oczach i bólem tlącym się między skrońmi.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
MySecretGarden
1778 7c03

July 21 2017

MySecretGarden
8059 5083
Reposted fromkarambol karambol vianoirceur noirceur

July 19 2017

3227 e88d 500

chuckdrawsthings:

GOSH THANKS

Reposted fromMorbidchild182 Morbidchild182 vialexi lexi
MySecretGarden
2957 1287 500
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty vialexi lexi

July 11 2017

MySecretGarden
8959 16ef
Reposted fromscorpix scorpix viaoutoflove outoflove

July 06 2017

8843 b774 500

lovergir1:

earrings ///// 10% off w/ ‘nvshen24′

Reposted fromerial erial viakrybus krybus
MySecretGarden
Mylnie sądzimy, że jeśli nasi partnerzy nas kochają, to będą reagować i zachowywać się w określony sposób. Taki sam, w jaki my reagujemy i zachowujemy się, gdy kogoś kochamy. 
— Mężczyźni są z Marsa kobiety z Wenus

July 02 2017

MySecretGarden
Strasznie się boję. Gdybym mogła całe życie przesiedziałabym w domu.
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
MySecretGarden
Jul 1
Add this event to a calendar application
Najbardziej rozczarowuje fakt, że można płakać całymi dniami przez tydzień albo miesiąc, ale wystarczy sztucznie się uśmiechnąć i nikt niczego nie zauważy
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl