Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2018

MySecretGarden
6977 9e05 500
Reposted frompiehus piehus viate-quiero te-quiero
MySecretGarden
4415 f5bc 500
Reposted fromonakochago onakochago viate-quiero te-quiero
MySecretGarden
2945 3118 500
Reposted fromoll oll viaoutoflove outoflove
MySecretGarden

July 15 2018

MySecretGarden
8870 307c
Reposted fromverdantforce verdantforce viate-quiero te-quiero

May 28 2018

MySecretGarden
Dla mnie wyznacznikiem pewnego pułapu, jakości czy klasy sztuki jest moment, w którym czytając, oglądając czy słuchając czegoś, mam dojmujące i jaskrawe uczucie, że ktoś sformułował coś, co przeżyłem albo o czym pomyślałem. Sformułował dokładnie tak samo, tylko przy pomocy lepszego zdania, piękniejszego układu plastycznego albo lepszej kompozycji dźwięków, niż ja sobie kiedykolwiek mogłem wyobrazić. Bywa, że na chwileczkę dał mi poczucie piękna czy szczęścia. Jeżeli to znajduję w literaturze, to jest to dla mnie wielka literatura, jeżeli w kinie, to jest to dla mnie wielkie kino. Kiedy czytasz wielką literaturę, to na którejś stronie znajdujesz zdanie, które – wydaje Ci się – kiedyś sama powiedziałaś albo usłyszałaś. To jest opis albo obraz, który Ciebie głęboko dotyczy, głęboko dotyka i jest Twoim obrazem. Na tym polega wielka literatura. Co chwila odnajdujesz siebie albo kogoś zupełnie innego wprawdzie, ale myślącego tak jak Ty, widzącego to, co Ty kiedyś zobaczyłaś. Na tym polega wielka literatura, na tym samym wielkie kino. 
Na chwileczkę znajdujesz tam siebie.
— Krzysztof Kieślowski
Reposted frommerkaba merkaba viacytaty cytaty

May 27 2018

MySecretGarden
0133 c6ed 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viacytaty cytaty

May 19 2018

MySecretGarden
1974 0eb5 500
Reposted fromtfu tfu viaprettylitlleliar prettylitlleliar

May 03 2018

MySecretGarden

May 01 2018

MySecretGarden
4029 d106 500
Reposted fromSanthe Santhe viacytaty cytaty

April 13 2018

MySecretGarden
Reposted frommayamar mayamar viaoutoflove outoflove
MySecretGarden
0768 17ea 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viakonwalia konwalia

April 05 2018

MySecretGarden
9475 0966
Reposted frommeem meem viaprettylitlleliar prettylitlleliar

April 04 2018

MySecretGarden
8042 1097
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
MySecretGarden
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
MySecretGarden
4987 6d5a
Reposted fromlesnystworek lesnystworek
MySecretGarden
8021 7f6b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
MySecretGarden
5805 f4cc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
MySecretGarden
A potem odpoczniemy i nareszcie się wyśpimy. Naprawdę tego pragnę. Po prostu sobie odpocząć, zdrowo się wyspać. [...] Obawiam się, że tylko o tym marzę przez cały czas. Wszystkie te doniosłe, wielkie plany są na nie moją głowę.
— J. R. R. Tolkien
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl